R.leendersbv@outlook.com |    

  0612438241

Overheid

Openbare ruimte

openbareruimte

Wij voeren werkzaamheden uit voor gemeentes als het herstellen van openbare bestratingen, aanleggen van trottoirs, wegen en parkeerplaatsen. Het aanleggen en onderhouden van het riool en sloopwerken van woningen, bijgebouwen en schuren.